Tilausehdot


TILAUSEHDOT 8.9.2014

Nelonen Median maksulliset viihde- ja urheilupaketit

Näitä tilausehtoja sovelletaan Sanoma Media Finland Oy:n /Nelonen Median (jäljempänä ”Nelonen Media”) tarjoaman maksullisten viihde- ja urheilupakettipalveluiden (jäljempänä Palvelu) tilauksiin ja toimituksiin.
Siltä osin kuin näissä tilausehdoissa ei ole toisin määrätty, sovelletaan Nelonen Median Palvelua koskevia voimassaolevia käyttöehtoja.

1. TILAUSMUODOT

Kertatilaus on voimassa tilauksen sovitun katseluoikeuden keston ajan, esimerkiksi sovitun pituisen ajanjakson ohjelman tai ohjelmakokonaisuuden katsomiseksi. Kertatilaus maksetaan etukäteen ennen tilausjakson aktivointia. Kertatilaus ei ole irtisanottavissa.

Määräaikaistilaus on voimassa sovitun määräajan ajan. Määräaikaistilaus veloitetaan tilaajalta kuukausittain. Maksaminen on mahdollista kulloinkin tarjolla olevilla maksutavoilla, esimerkiksi luottokortilla. Määräaikaistilaus ei ole irtisanottavissa. Määräaikaistilaus jatkuu määräajan jälkeen automaattisesti ilman erillistä ilmoitusta toistaiseksi voimassaolevana tilauksena sen hetkisen hinnaston mukaisella hinnalla. Määräaikaisen tilauksen voi irtisanoa määräajan viimeisen laskutuskauden alettua.

Toistaiseksi voimassa oleva tilaus on voimassa jatkuvasti ilman uudistamista, kunnes tilaus irtisanotaan. Nelonen Media laskuttaa toistaiseksi voimassaolevan tilauksen 30 vuorokauden pituisin laskutuskausin. Ensimmäinen laskutuspäivä riippuu siitä, koska tilaus on tehty. Maksaminen on mahdollista kulloinkin tarjolla olevilla maksutavoilla, esimerkiksi luottokortilla. Tilaus päättyy irtisanomisen johdosta jo maksetun laskutuskauden päättyessä edellyttäen, että irtisanominen on tehty vähintään viisi arkipäivää ennen kulloinkin kulumassaolevan laskutuskauden päättymistä. Nelonen Media ei palauta jo maksettuja maksuja. Mikäli irtisanominen tapahtuu myöhemmin kuin viisi arkipäivää ennen kulumassaolevan laskutuskauden päättymistä, jatkuvat tilaus ja maksuvelvollisuus irtisanomista seuraavan laskutuskauden loppuun saakka. Tilaaja voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan tilauksen Oma Ruutu-palvelussa tilaukset-välilehdellä tai soittamalla Nelonen Median asiakaspalveluun. Nelonen Media voi irtisanoa tilauksen ilmoittamalla siitä tilaajalle tilaajan rekisteröitymisen yhteydessä antamaan sähköpostiosoitteeseen.

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN JA PALVELUN SISÄLTÖ

Tilaaminen edellyttää, että tilaaja on rekisteröitynyt ruutu.fi -palveluun. Tilaajan on oltava täysi-ikäinen. Palvelua koskeva sopimus syntyy, kun tilaaja on hyväksynyt nämä tilausehdot.

Palvelu koostuu tilaajan valitsemista urheilu- ja/tai viihdepaketeista. Palveluntarjoaja pidätä itsellään oikeuden muuttaa pakettien sisältöä. Palveluntarjoaja voi esim. korvata sarjan toisella sarjalla, muuttaa urheilun lajitarjontaa jne.

3. TOIMITUSAIKA

Nelonen Media toimittaa Palvelun tilauksen yhteydessä sovitun mukaisesti.
Palvelun toimituksen katsotaan alkavan, kun Nelonen Media aktivoi katselu-oikeuden ja tilattu ohjelma on katsottavissa.

4. PERUUTTAMISOIKEUDEN PUUTTUMINEN

Kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:n mukaisesti tilaajalla ei ole oikeutta peruuttaa tekemäänsä Palvelun tilausta sen jälkeen, kun Nelonen Media on aktivoinut katseluoikeuden ja ohjelma on katsottavissa tai, kun Palvelun toimittaminen on muulla tavoin tilaajan suostumuksen perusteella aloitettu.

5. TILAUSHINNAT JA MUUT ASIAKKAAN MAKSETTAVAKSI TULEVAT MAKSUT

Tilauksen hinta perustuu voimassa olevaan hinnastoon. Tilaushinnat ovat nähtävissä Palvelun verkkosivuilla osoitteessa www.ruutu.fi/hinnasto. Nelonen Medialla on oikeus muuttaa hintoja näiden tilausehtojen kohdassa 6 määritellyllä tavalla.

Mikäli tilaaja ei maksa tilaustaan viimeistään eräpäivänä, on Nelonen Medialla oikeus siirtää laskun perintä perintätoimistoon sekä keskeyttää tilaus. Nelonen Media perii mahdollisista maksumuistutuksista ja saataviensa perinnästä hinnaston mukaiset maksut.

6. TILAUSEHTOJEN MUUTOKSET

Nelonen Medialla on oikeus muuttaa näitä tilausehtoja sekä Palvelun tilaushintoja ja käyttöehtoja. Muutoksista ilmoitetaan sähköpostilla, Palvelun verkko-sivuilla (www.ruutu.fi) tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana, ja ne koskevat kaikkia tilauksia. Tilaushintojen muutoksista ilmoitetaan tilaajalle ennen seuraavan laskutuskauden alkamista. Tilaajalla on hinnankorosta tiedon saatuaan oikeus irtisanoa tilauksensa päättymään kulumassa olevaa laskutuskautta seuraavan laskutuskauden päättyessä, eikä tilaajaan tällöin sovelleta muuttuneita hintoja tai ehtoja. Laista, asetuksesta, viranomaismääräyksestä tai muista vastaavista seikoista johtuvat hinnan- tai ehtomuutokset tulevat kuitenkin voimaan välittömästi ilman eri ilmoitusta ja ne koskevat kaikkia tilauksia.
Käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan käyttöehdoissa kuvatulla tavalla.

7. SOPIMUKSEN PURKAMINEN

Nelonen Media voi päättää sopimuksen välittömin vaikutuksin, jos tilaaja on rikkonut näitä ehtoja olennaisella tavalla eikä huomautuksesta huolimatta ole korjannut menettelyään. Tällaiseksi katsotaan mm. laskujen maksamatta jättäminen maksuhuomautuksen jälkeen.

8. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

Tilaajalla ei ole oikeutta siirtää tilaussopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Nelonen Median nimenomaista suostumusta. Nelonen Medialla on oikeus siirtää tilaussopimus toiselle Sanoma-konserniin kuuluvalle yhtiölle sekä liiketoiminta-kaupan tai muun yritysjärjestelyn sekä ulkoistushankkeen yhteydessä vastaanottavalle yhtiölle ilmoittamalla siirrosta Palvelun verkkosivuilla ja/tai tilaajalle kirjallisesti.

9. TIETOSUOJA

Nelonen Media käsittelee tilaajien henkilötietoja rekisteriselosteen ja tietosuoja-lausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti: Nelonen Media/ Sanoma Media Finland Oy:n asiakasrekisteri Tietosuojalauseke

10. MUUT EHDOT

Siltä osin kuin näissä tilausehdoissa ei ole toisin määrätty, sovelletaan Palveluun Nelonen Median Palvelua koskevia voimassaolevia käyttöehtoja. Käyttöehtoja sovelletaan esimerkiksi Palvelun toiminnallisuutta ja käyttökatkoja sekä Palveluun liittyvien oikeuksien osalta. Mikäli toisin ei mainita, toimii Palvelu vain Suomessa.

11. PALVELUNTARJOAJAN YHTEYSTIEDOT

Sanoma Media Finland Oy, /Nelonen Media,
Y-tunnus 1515901-4
PL 95, 00089 Sanoma
Käyntiosoite: Töölönlahdenkatu 2, Helsinki
Puhelin: 0203 34444 (asiakaspalvelu), 09 – 45451 (vaihde)
Palvelun sisältöön koskevissa kysymyksissä voi olla yhteydessä osoitteen http://www.ruutu.fi/palaute kautta.