Arvonnan säännöt: NBA–matka pääsiäisenä Chicago Bullsin kotiotteluun

Arvonnan säännöt: NBA–matka pääsiäisenä Chicago Bullsin kotiotteluun

14.3.2018

Arvonnan säännöt: NBA–matka pääsiäisenä Ruutu+-asiakkaille Chicago Bullsin kahteen kotiotteluun

1. Järjestäjä

Sanoma Media Finland, Töölönlahdenkatu 2, PL 95, 00089 Sanoma  (jäljempänä ”Järjestäjä”).

2. Osallistumiskelpoisuus

Osallistujalla tulee olla arvonnan suorittamisen hetkellä voimassaoleva Ruutu+–tilaus.
Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa vakituisesti asuvat täysi-ikäiset yksityishenkilöt, lukuun ottamatta Järjestäjän tai sen alihankkijan palveluksessa olevia henkilöitä tai heidän perheenjäseniään.

Arvontaan eivät saa osallistua National Basketball Associationin, sen Jäsenjoukkueiden eivätkä NBA Properties, Incin palveluksessa olevat henkilöt (jäljempänä "NBA").

3. Osallistumisaika
Osallistumisaika alkaa keskiviikkona 14.3.2018 ja päättyy perjantaina 16.3.2018 klo 15.00.

4. Kilpailuun osallistuminen

Arvontaan osallistuvat kaikki osallistumisajan kuluessa Ruutu Facebook –sivuilla kilpailua tykänneet, kommentoineet ja kaverinsa tägänneet Ruutu+-tilaajat. Osallistujat vastaavat kaikista kustannuksistaan, jotka liittyvät arvontaan osallistumiseen.

5. Palkinnot

Palkinto arvotaan kaikkien Ruutu Facebook –sivuilla kilpailuun osallistumisaikana kaverinsa tägänneiden Ruutu+-tilaajien kesken. Arvonnan kohteena on kahden (2) hengen matka kahteen NBA-otteluun Chicagoon.

Palkinto sisältää kahden hengen pääsyliput sunnuntaina 1.4. Chicago Bulls – Washington Wizards –otteluun, sekä kahden hengen pääsyliput tiistaina 3.4. Chigago Bulls – Charlotte Hornets Chicagon United Centerissä.
Lisäksi palkinto sisältää Carson Wagonlit –lahjakortin kahdelle edestakaisille lennoille pääsiäisenä 2018 Helsinki – Chicago - Helsinki turistiluokassa ja neljä yötä hotellissa kahden hengen huoneessa. Matkan arvo on yhteensä noin 2500 euroa.

Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen ja arvontaan osallistumiseen liittyvistä kustannuksista. Arvonnan voittaja ei voi vaihtaa palkintoa rahaksi eikä muuhun tuotteeseen.

Järjestäjällä on oikeus muuttaa ilmoittamansa palkinto korvaavaan palkintoon, joka vastaa arvoltaan aiemmin ilmoitettua palkintoa. Arpajaisveron suorittaa Järjestäjä.  Järjestäjä varaa oikeuden muuttaa näitä kilpailun sääntöjä tai peruuttaa kilpailun ylivoimaisen esteen (force majeure) tai vastaavan tapahtuman johdosta.

6. Arvonnan voittaminen

Voittaja arvotaan perjantaina 16.3.2018 ja voitosta ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden päivän kuluessa arvonnasta, suoritetaan uusi arvonta. Arvonnan järjestää Sanoma Media Finland.  Voittajan nimi voidaan julkaista Ruutu Facebook –ryhmässä sekä Järjestäjän internet-sivuilla. Lisäksi kaikille osallistuneille voidaan lähettää sähköpostilla tieto kilpailun tuloksista.

Mikäli voittoilmoitus tai palkinto palautetaan Järjestäjälle virheellisten tietojen tai muun toimitusesteen vuoksi tai mikäli kilpailun voittaja on menetellyt näiden sääntöjen vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti, tämä johtaa hylkäämiseen. Järjestäjällä on oikeus poistaa sellaiset osallistujat, jotka pyrkivät muuttamaan arpajaistodennäköisyyksiä tai muuten väärinkäyttämään osallistumistaan arvontaan.

7. Järjestäjän vastuu

Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkintomatkaan ja sen aikana mahdollisesti sattuneista tapahtumista,  sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tai palkinnon lunastamisesta, käyttämisestä tai palkintomatkalle osallistumisesta. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle Kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Palkinto ei sisällä matkalle lähtijöiden matkavakuutusta.

Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää.

Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä verkkosivullaan.
Arvontaan osallistumalla osallistuja vapauttaa Järjestäjän, sen käyttämät mainos- ja promootioyritykset, NBA:n ja Palkinnon Toimittajat kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa, omaisuuteen kohdistunutta vahinkoa tai muita menetyksiä, mukaan lukien ja rajoituksitta suorat, epäsuorat, välilliset ja satunnaiset vahingot, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuneen arvontaan osallistumisesta tai palkinnon lunastamisesta, käyttämisestä tai palkintomatkalle osallistumisesta. Järjestäjä, sen käyttämät mainos- ja promootioyritykset, NBA ja Palkinnon Toimittajat vapautetaan vastuusta myös muihin kilpailun osa-alueisiin liittyen.

8. Henkilötietojen käsittely ja käyttäminen suoramarkkinoinnissa

Osallistumisen yhteydessä kerättäviä henkilötietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti sekä sähköiseen suoramarkkinointiin, jos osallistuja on antanut tähän suostumuksensa. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä, rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta on saatavilla rekisteriselosteesta.
Arvontaan osallistumalla ja palkinnon vastaanottamalla kilpailun voittaja suostuu siihen, että NBA saa käyttää missä tahansa tulevassa markkinointitoiminnassaan kohtuullisessa määrin hänen valokuvaansa, ääntään, yhdennäköisyyttään ja/tai kuvaansa, osallistumistietojaan, nimeään ja ikäänsä ilman erillistä korvausta.

 

Artikkelit

Urheilulähetykset

close