NBA-somekilpailun säännöt

NBA-somekilpailun säännöt

11.10.2018

Täältä löydät Lauri Markkanen -tuotepalkintojen Facebook-arvontojen säännöt.

1. Järjestäjä

Sanoma Media Finland, Töölönlahdenkatu 2, PL 95, 00089 Sanoma  (jäljempänä ”Järjestäjä”).

2. Osallistumiskelpoisuus
Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa vakituisesti asuvat täysi-ikäiset yksityishenkilöt, lukuun ottamatta Järjestäjän tai sen alihankkijan palveluksessa olevia henkilöitä tai heidän perheenjäseniään.

Arvontaan eivät saa osallistua National Basketball Associationin, sen Jäsenjoukkueiden eivätkä NBA Properties, Incin palveluksessa olevat henkilöt (jäljempänä "NBA").

 

3. Osallistumisaika

Ensimmäisen arvonnan osallistumisaika alkaa torstaina 11.10.2018 ja päättyy sunnuntaina 14.10.2018 klo. 12.00.
Toisen arvonnan osallistumisaika alkaa tiistaina 16.10.2018 ja päättyy perjantaina 19.10.2018 klo. 12.00.

 

4. Kilpailuun osallistuminen
Arvontaan osallistuvat kaikki osallistumisajan kuluessa Ruutu Facebook -sivulla kilpailujulkaisua kommentoineet. Osallistujat vastaavat kaikista kustannuksistaan, jotka liittyvät arvontaan osallistumiseen.

 

5. Palkinnot
Palkinto arvotaan kaikkien Ruutu Facebook –sivulla kilpailujulkaisua kommentoineiden kesken. Arvonnan kohteena on yksi tuotepaketti, joka sisältää Lauri Markkasen pelipaidan, kirjan ”Lauri - läheltä ja kaukaa” sekä Ruutu lahjakortin.

 

Palkinnon voittaja vastaa mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen ja arvontaan osallistumiseen liittyvistä kustannuksista. Arvonnan voittaja ei voi vaihtaa palkintoa rahaksi eikä muuhun tuotteeseen.

Järjestäjällä on oikeus muuttaa ilmoittamansa palkinto korvaavaan palkintoon, joka vastaa arvoltaan aiemmin ilmoitettua palkintoa. Arpajaisveron suorittaa Järjestäjä.  Järjestäjä varaa oikeuden muuttaa näitä kilpailun sääntöjä tai peruuttaa kilpailun ylivoimaisen esteen (force majeure) tai vastaavan tapahtuman johdosta.

 

6. Arvonnan voittaminen

Ensimmäisen kilpailun voittaja arvotaan maanantaina 15.10.2018, ja toisen kilpailun voittaja arvotaan perjantaina 19.10.2018. Voitoista ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden päivän kuluessa arvonnasta, suoritetaan uusi arvonta. Arvonnan järjestää Sanoma Media Finland.  Voittajan nimi voidaan julkaista Ruutu Facebook –sivulla sekä Järjestäjän internet-sivuilla.

 

Mikäli voittoilmoitus tai palkinto palautetaan Järjestäjälle virheellisten tietojen tai muun toimitusesteen vuoksi tai mikäli kilpailun voittaja on menetellyt näiden sääntöjen vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti, tämä johtaa hylkäämiseen. Järjestäjällä on oikeus poistaa sellaiset osallistujat, jotka pyrkivät muuttamaan arpajaistodennäköisyyksiä tai muuten väärinkäyttämään osallistumistaan arvontaan.

 

7. Järjestäjän vastuu

Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkintomatkaan ja sen aikana mahdollisesti sattuneista tapahtumista, sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tai palkinnon lunastamisesta, käyttämisestä tai palkintomatkalle osallistumisesta. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle Kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Palkinto ei sisällä matkalle lähtijöiden matkavakuutusta.

Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää.

Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä verkkosivullaan.
Arvontaan osallistumalla osallistuja vapauttaa Järjestäjän, sen käyttämät mainos- ja promootioyritykset, NBA:n ja Palkinnon Toimittajat kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa, omaisuuteen kohdistunutta vahinkoa tai muita menetyksiä, mukaan lukien ja rajoituksitta suorat, epäsuorat, välilliset ja satunnaiset vahingot, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuneen arvontaan osallistumisesta tai palkinnon lunastamisesta, käyttämisestä tai palkintomatkalle osallistumisesta. Järjestäjä, sen käyttämät mainos- ja promootioyritykset, NBA ja Palkinnon Toimittajat vapautetaan vastuusta myös muihin kilpailun osa-alueisiin liittyen.

 

9. Henkilötietojen käsittely ja käyttäminen suoramarkkinoinnissa

Osallistumisen yhteydessä kerättäviä henkilötietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti sekä sähköiseen suoramarkkinointiin, jos osallistuja on antanut tähän suostumuksensa. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä, rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta on saatavilla rekisteriselosteesta.
Arvontaan osallistumalla ja palkinnon vastaanottamalla kilpailun voittaja suostuu siihen, että NBA saa käyttää missä tahansa tulevassa markkinointitoiminnassaan kohtuullisessa määrin hänen valokuvaansa, ääntään, yhdennäköisyyttään ja/tai kuvaansa, osallistumistietojaan, nimeään ja ikäänsä ilman erillistä korvausta.

 

Artikkelit

Urheilulähetykset

close