Airbnb: Unelma vai painajainen

Airbnb: Unelma vai painajainen

Pysäyttävät aiheet

Dokumentissa tutustutaan nopeasti kasvaneeseen Airbnb-ilmiöön. Monilla on Airbnb:stä ainoastaan positiivisia kokemuksia, mutta tämä dokumentti paljastaa, kuinka pahasti asiat voivat myös mennä pieleen ja minkälaisia vaikutuksia ilmiöllä voi olla naapurustoon. Englantilainen dokumentti.

Sinua saattaisi kiinnostaa