Anita Konkka on elänyt häpeässä ja syyllisyydessä

today 12.11.2014 klo 13:28
schedule16min

HSTV:n Ar­ka paik­ka -oh­jel­man vie­raa­na on kir­jai­li­ja Ani­ta Konk­ka, jon­ka ko­ko elä­mää on lei­man­nut hä­peä, syyl­li­syys ja ma­sen­nus. Konk­ka ker­too äs­ket­täin jul­kais­tuis­sa muis­tel­mis­saan Unen­nä­ki­jän muis­tel­mat (Teos) lap­suu­des­taan ja nuo­ruu­des­taan, per­hees­tään, äi­tiy­des­tä se­kä suh­tees­taan eri mie­hiin - muun muas­sa kir­jai­li­ja Han­nu Sa­la­maan. Arassa paikassa Konkka kertoo kuinka ahdistavien tunteiden kanssa eletään - ja kuinka niistä toivutaan.

Sallittu kaikenikäisille

Sinua saattaisi kiinnostaa

close