Ympäristöyliherkkyydestä kärsivä lääkäri syyttää vakuutusyhtiöitä – sosiaalietuuksia ei saa

today 16.6.2017 klo 12:46
schedule2min

Ympä­ris­töy­li­herk­kyy­deksi ku­vataan ti­laa, jos­sa ih­minen saa ter­veyttä hait­taavia oi­reita tie­tyssä työ- tai eli­nym­pä­ris­tössä, vaik­ka sa­ma ympä­ristö ei ai­heuta oi­reita valtao­salle ihmi­sistä. Oi­reet yhdis­tetään esi­mer­kiksi eri­laisiin kemi­kaa­leihin, hajus­teisiin, mikro­bio­lo­gisiin teki­jöihin ja sähkö­mag­neet­tisiin kent­tiin. Ympäristöyliherkkyys on lisätty suomalaiseen tautiluokitukseen, mutta Suomessa tämä ei oikeuta kuitenkaan sosiaalietuuksiin kuten sairauspäivärahaan. Mikrobiologian erikoislääkäri Tamara Tuuminen kertoi Korporaatiolle, että tämän taustalla hänen mukaansa on vakuutusyhtiöiden vaikutusvalta. Vakuutusyhtiöiden etuihin hänen mukaansa kuuluu tarjota ensisijaisesti psyykkistä sairautta, koska sitä ei voi liittää ammattitautiin.

Sallittu kaikenikäisille
close