Nasan time-lapse video valtaisasta auringonpurkauksesta

today 2.5.2013 klo 12:34
schedulenullmin

Yhdysvaltain avaruushallinto Nasan kuvaama jättiläismäinen auringonpurkaus tapahtui keskiviikkona 1.5. Purkaus tapahtui Au­rin­gon nä­ky­vän kie­kon reu­nal­le, joten se ei uhkaa Maa­ta. Jos Au­rin­gon mag­neet­ti­kent­tä on pur­kau­tu­vas­sa pil­ves­sä oi­kean­suun­tai­nen ja pur­kaus osuu Maa­han, se voisi ai­heut­taa re­von­tu­lia ja haitata esimerkiksi sähkölaitteita ja la­maut­taa muun­ta­jia. His­to­rian suu­rin tun­net­tu au­rin­ko­myrs­ky vuon­na 1859 ai­heut­ti re­von­tu­lia Ka­ri­bian­me­rel­lä saak­ka, se­koit­ti kom­pas­sit ja kaa­toi len­nä­ti­nyh­teyk­siä. Mag­neet­ti­ken­tän kään­tyi­lys­tä joh­tuen Au­rin­gon ak­tii­vi­suus vaih­te­lee noin 11 vuo­den syk­leis­sä. Käyn­nis­sä on nyt aktiivi­sin vai­he.

Sallittu kaikenikäisille

Sinua saattaisi kiinnostaa

close