Kunnat kiertävät hankintalakia

today 24.2.2014 klo 09:37
schedulenullmin

Pääkaupunkiseudun suuret kunnat kiertävät toistuvasti lakia julkisista hankinnoista. Lain mukaan kaikki yli 30 000 euroa maksavat hankinnat on aina kilpailutettava. Lakia kierretään ostamalla samoilta yrityksiltä vuoden aikana jopa useita kymmeniä palveluita, joiden jokainen yksittäinen laskutus jää alle 30 000 euron rajan. Koska mikään laskuista ei ole yli 30 000 euroa, ei kunta järjestä koskaan kilpailutusta. Toimintaa kutsutaan hankintojen pilkkomiseksi. Lain mukaan julkinen sektori ei saisi toimia näin, mutta käytännössä tapa on erittäin yleinen. Yksi syy ketjutusten tekoon on se, että virkamiehet kokevat jatkuvan kilpailuttamisen olevan byrokraattista ja aikaa vievää. Korruption vastaisen kansalaisjärjestön Transparencyn mukaan korruption riski Suomessa on erityisen suuri julkisissa hankinnoissa. Toimittaja: Jyri Hänninen. Grafiikka: Boris Stefanov

Sallittu kaikenikäisille

Sinua saattaisi kiinnostaa

close